Voor 2024 kunnen we op dit ogenblik rekenen op de steun van de volgende sponsors :

Sleeplife                                                                                                                          www.sleeplife.be

REYNACO

VHINCO

REYNAERT BV                                                                                                                                                                 www.pompenreynaert.com